c v kolečku

19.04.2022

Kdysi v dávných dobách, když jsme se, z nedostatku jiné zábavy, poměrně často dívali s mým mužem na televizi, hrávali jsme při závěrečných titulcích hru, kdy každý rychle chrlil na druhého věty: "Ty jsi...!" a za ty tři tečky jsme dosazovali žertovná jména, která v titulcích právě běžela. Poslední skóre zaznamenal ten, kdo stihl první říct :"Ty jsi c v kolečku!". Uznávám, intelektuální úroveň nic moc, ale často to byla největší sranda za celý večer. Po "c v kolečku" jdou ovšem žerty stranou.

Ano, tento obávaný výstražný symbol doprovází nejen na Flickru téměř veškerou produkci, mnohdy s dovětky o tom, jak se bez dovolení zakazuje, nedovoluje, trestá etc etc... Chápu, jsou lidé, kterým není trapné fotografii ukrást, vydávat za svou nebo "jen" neoriginálně napodobit. Mnoho fotografů se tomu navíc brání i tím, že svou fotografii zohyzdí tak zvaným vodoznakem, jehož odstranění ovšem v dnešní digitální době pro případného zloděje znamená jen několik kliknutí v editoru navíc, ale pro případného obdivovatele je to podstatná vada na kráse jinak vynikající fotografie.

Já, jakožto příznivec cesty nejmenšího odporu a víry v to lepší v nás, jsem se vydala trošku jiným směrem. Možná už jste někdy slyšeli termín Creative Commons, ve zkratce CC. Creative Commons je americká neziskovka, která díky systému různě nastavitelných licencí autorská díla (včetně fotografií)  zpřístupňuje veřejnosti k legálnímu využívání a sdílení, a to za velmi jednoduchých pravidel. Pokud vás to zajímá, na přehled licencí a spolupracující platformy se můžete podívat zde https://creativecommons.org/share-your-work/ .

Já jsem se rozhodla, že si mé fotografie může kdokoliv stáhnout, vytisknout, zvětšit (všechny dávám k dispozici ve vysokém rozlišení ) a libovolně použít, pokud dodrží následující podmínky - při sdílení mě uvede jako autora, nebude mé fotky žádným způsobem dále upravovat a nebude je zpeněžovat. Můžete si samozřejmě vybrat i řadu dalších jiných možností, ale celá záležitost se sdílením zůstává, řečeno s bývalým politikem, křišťálovější než křišťál, na rozdíl od temných zákoutí autorského zákona.

A nakonec ještě faktická poznámka k tomu obávanému "c v kolečku". Cituji : "Z čistě pragmatického pohledu na věc musíme zmínit, že copyright znak © nemá a nikdy neměl jakoukoliv oporu v legislativě České republiky. Jeho užívání mělo smysl a právní opodstatnění v druhé polovině dvacátého století na území Spojených států amerických, kde už je ale jeho používání také přežitek a zbytečnost. Čistě fakticky je jeho umisťování na weby a kamkoliv jinam za účelem ochrany autorských práv zcela zbytečné. Jedná se tedy pouze o jakýsi zajímavý grafický prvek, který může vzbuzovat zdánlivý pocit profesionality a kvality, ale to je asi tak vše." Konec citace.